پلی لیست چاکراها

پلی لیست چاکراها

۷۰,۰۰۰ تومان

پلی لیست کامل هفت چاکرا از ریشه تا چاکرا تاج
 • مدیتیشن چاکرای ریشه
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/meditatin-amigh-rishe.mp3
 • مدیتیشن چاکرای خاجی
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/sacral-chakra-medit.mp3
 • مدیتیشن چاکرای خورشیدی
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/solar-chakra-medit.mp3
 • مدیتیشن چاکرای قلب
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/heart-chakra-meditation.mp3
 • مدیتیشن چاکرای گلو
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/throat-chakra-meditation.mp3
 • مدیتیشن چاکرا چشم سوم
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/Third-Eye-Chakra-Healing.mp3
 • مدیتیشن چاکرا تاجی
 • مدیتیشن
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/chakra/Meditation-Crown-Chakra.mp3

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پلی لیست چاکراها