پلی لیست فرکانس

پلی لیست فرکانس ها

۱۷۵,۰۰۰ تومان

 • فرکانس قدرتمند الهی 963 هرتز
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/963HzFrequency-Gods.mp3
 • جریان فراوانی فرکانس ۸۸۸هرتز
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/888HzGolden-Abundance.mp3
 • فرکانس الهی 963 هرتز
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/God-Frequency-963Hz.mp3
 • فرکانس 432 هرتز آواز طبیعت
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/432HNature-Healing.mp3
 • فرکانس بیداری کندالینی۱۲۰۰۰هرتر
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/Most-Powerful-Kundalini-Frequency.mp3
 • فرکانس 528هرتز معجزه عشق
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/528Love-Frequency.mp3
 • فرکانس پاکسازی انرژی منفی قبل خواب
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/ferekans/Remove%20All%20Negative%20Energy%20444.mp3
 • فرکانس فعال سازی کامل چاکراها
 • فرکانس
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/meditation/Chakra-active-frequancy.mp3
 • فرکانس قدرتمند ۱۲۰۰۰هرتز
 • ALL CATEGORIES
 • https://mantramusic.ir/dl/parvaz%20rooh/POWERFUL_12000.mp3

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پلی لیست فرکانس ها