مانترا الهی

مانترا الهی

۱۷,۷۰۰ تومان

زندگی تنها حقیقتی است که وجود دارد. هیچ خدایی جز زندگی وجود ندارد. بنابراین به خودتان اجازه دهید که توسط زندگی و همۀ اشکال، رنگها و ابعادش، کل رنگین کمان ، همۀ نتهای موسیقی، تسخیر شوید. اگر بتوانید از عهدۀ این کار ساده برآیید… آن ساده است چونکه آن فقط مسئلۀ رهاسازی و آرامش است. رودخانه را فشار ندهید، بگذارید رودخانه شما را به اقیانوس ببرد. آن، پیشاپیش در راه است. شما آرام بگیرید، پرتنش نباشید و سعی نکنید معنوی باشید. هیچ تمایزی بین ماده و روح ایجاد نکنید. هستی یکی است. ماده و روح به سادگی دو روی یک سکه هستند. آرام بگیرید، استراحت کنید و با رودخانه حرکت کنید. یک قمارباز باشید. یک تاجر نباشید. و در این صورت بیشتر خدا را خواهید شناخت چونکه قمارباز میتواند ریسک کند. او محاسبه گر نیست، او میتواند همه چیز را به خطر بیفکند. اما هیجان قمار، هنگامی که او همه چیز را به خطر می‌افکند و منتظر میشود… حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در همان لحظه یک پنجره میتواند باز شود، خودِ همان لحظه میتواند تحول و دگرگونی رویکرد درونی بشود. یک مست باشید، مست با زندگی، با شراب هستی. هشیار نمانید. شخص هشیار مرده باقی میماند. شراب زندگی را بنوشید. آن، شعر بسیار، عشق فراوان و شربت بی‌اندازه دارد. شما میتوانید بهار را در هر لحظه بیاورید. فقط یک فراخوانی به بهار بفرستید و بگذارید تا خورشید و باد و باران وارد شما شوند.
  • مانترا الهی
  • آرامش با مانترا
  • ALL CATEGORIES
  • https://mantramusic.ir/dl/mantra/mantraelahi.mp3

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مانترا الهی

زندگی تنها حقیقتی است که وجود دارد. هیچ خدایی جز زندگی وجود ندارد. بنابراین به خودتان اجازه دهید که توسط زندگی و همۀ اشکال، رنگها و ابعادش، کل رنگین کمان ، همۀ نتهای موسیقی، تسخیر شوید. اگر بتوانید از عهدۀ این کار ساده برآیید… آن ساده است چونکه آن فقط مسئلۀ رهاسازی و آرامش است. رودخانه را فشار ندهید، بگذارید رودخانه شما را به اقیانوس ببرد. آن، پیشاپیش در راه است. شما آرام بگیرید، پرتنش نباشید و سعی نکنید معنوی باشید. هیچ تمایزی بین ماده و روح ایجاد نکنید. هستی یکی است. ماده و روح به سادگی دو روی یک سکه هستند. آرام بگیرید، استراحت کنید و با رودخانه حرکت کنید. یک قمارباز باشید. یک تاجر نباشید. و در این صورت بیشتر خدا را خواهید شناخت چونکه قمارباز میتواند ریسک کند. او محاسبه گر نیست، او میتواند همه چیز را به خطر بیفکند. اما هیجان قمار، هنگامی که او همه چیز را به خطر می‌افکند و منتظر میشود… حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در همان لحظه یک پنجره میتواند باز شود، خودِ همان لحظه میتواند تحول و دگرگونی رویکرد درونی بشود. یک مست باشید، مست با زندگی، با شراب هستی. هشیار نمانید. شخص هشیار مرده باقی میماند. شراب زندگی را بنوشید. آن، شعر بسیار، عشق فراوان و شربت بی‌اندازه دارد. شما میتوانید بهار را در هر لحظه بیاورید. فقط یک فراخوانی به بهار بفرستید و بگذارید تا خورشید و باد و باران وارد شما شوند.

درود به شما همراه نوری
جهت دانلود این فایل ابتدا باید داخل سایت ثبت نام کنید. اگر از قبل ثبت نام کردید کافیست داخل سایت ورود کنید و سپس مراحل خرید را انجام دهید. برای ورود به حساب کاربری و یا ثبت نام کلیک کنید.